מסמכים

צפו בסירטון ההסבר של Google Docs.

פיצ'רים חדשים ב-Google Docs!
סרטון הדגמה
 

להלן תרגום של משפטי מפתח בשימוש במסמכים ב-Google Apps:

- Create a new document
- צור מסמך חדש

- View the document in fixed-width view
- צפה במסמך ברוחב קבוע

- Insert a picture to a document
- הוסף תמונה למסמך

- Insert a table into a document
- הוסף טבלא למסמך

- Share a document so that others can also VIEW it
- שיתף מסמך כך שגם אחרים יוכלו לצפות בו

- Share a document so that others can also EDIT it
- שיתף מסמך כך שגם אחרים יוכלו 
לערוך אותו

- Create a presentation
- צור מצגת

- Create a new slide
- צור שקופית חדשה

- Create a spreadsheet
- צור גליון אלקטרוני

- Label the rows and columns
- תייג את השורות והטורים

- Remove a row or column
- מחק שורה או טור

- Create a form
- צור טופס

- Create a multiple choice question
- צור שאלה רב-ברירתית

- Create a paragraph-text question
- צור שאלה פתוחה 

- Create a section break
- צור מעבר סעיף 

- Change the design template
- שנה את תבנית העיצוב

- See the URL of the form so you can direct others to it
- הצג את כתובתו הישירה של הטופס על-מנת להפנות אליו אחרים

- E-mail the form to others' inboxs
- שלח את הטופס לאחרים בדוא"ל

- View the results of a form after data has been entered
- צפה בתוצאות הטופס לאחר הכנסת נתונים

- View the results in summary format
- צפה בתוצאות בתבנית סיכום
Comments